Τη λένε γλώσσα….

Περισσότερα από δέκα εγχειρίδια….

Μερικές εκατοντάδες ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού, λεξιλογίου…

Άρθρα από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα..

Αποσπάσματα από σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού και του γυμνασίου..

Αποσπάσματα από την ελληνική λογοτεχνία..

Γλωσσολογικά παιχνίδια..

Παλαιότερα θέματα εξετάσεων..

Ασκήσεις κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου..

Αυτός ο Απρίλιος αφιερώνεται στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών μας για τις προσεχείς εξετάσεις ελληνομάθειας.. Στις 10 Μαίου θα είμαστε πανέτοιμοι να αριστεύσουμε!! Χάρη στο κέφι αυτών των μαθητών… Απρίλιος γλώσσα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s