ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

This slideshow requires JavaScript.

La Grèce est à vous !!!  Nouvelles options, 2015 – 2016

Le Centre de Langue Grecque et d’Art de Genève, depuis 3 ans, a comme but d’apprendre aux jeunes grecs (en général de 2eme et 3eme génération) la langue grecque, l’art ainsi que la culture et civilisation grecque ! Cet apprentissage se fait à travers des cours interactifs, des idées originales, des visites à des musées et lieux culturels genevois. Il faut noter que le Centre de Langue Grecque et d’Art est une association à but non lucratif, publie son propre journal scolaire et organise des évènements culturels et ludiques à Genève.

Pour la rentrée scolaire 2015 – 2016, des nouvelles idées sont déjà en train d’être étudiées afin d’améliorer le contenu ainsi gue la qualité de nos cours et rendre l’apprentissage du grec encore plus ludique ! Notre nouveauté pour la rentrée 2015 est la création de deux classes spéciales pour les francophones. Les cours de ces classes seront entièrement donnes en français ! Il s’agit des classes suivantes :  

  • Grec moderne (langue étrangère), pour enfants et adolescents  
  • Grec ancien et art classique, pour les adolescents    

On invite les parents et les jeunes de venir visiter notre centre et d’assister à nos cours à l’occasion de nos Portes Ouvertes. Celles-ci auront lieu le 3 et 10 juin à l’ecole Mosaic de Genève, où ont lieu nos cours. Le Centre de Langue Grecque et d’Art est ouvert tous les Mercredis de 14h à 18h, à l’ecole Mosaic de Genève (23, avenue Dumas, 1228, Genève).

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης συμπληρώνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και ήδη ετοιμάζεται για μια ακόμα σχολική χρονιά, μια επένδυση στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη Γενεύη. Για την επόμενη σχολική χρονιά, η διδακτέα ύλη ήδη έχει συνταχθεί, οι προτάσεις για νέες, πρωτότυπες δραστηριότητες ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι και μελετώνται με προσοχή, ενώ το εκπαιδευτικό μας προσωπικό ετοιμάζεται να ενώσει τη φωνή, τις γνώσεις και την εμπειρία του με τη δημιουργικότητα των μαθητών μας για μια χρονιά μοναδική!! Μα οι στόχοι δεν αλλάζουν. Απλά ο πήχης ανεβαίνει και οι δυνάμεις ανασυντάσσονται για τις νέες προκλήσεις.

Επιπλέον, για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης έχει την τιμή να παρουσιάζει στο γαλλόφωνο κοινό της Γενεύης επιπλέον δύο τμήματα, με τα οποία στοχεύει στην ακόμα πιο ευρεία διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τέχνης στο εξωτερικό:

  • Νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα για παιδιά και εφήβους (στα γαλλικά)
  • Αρχαία ελληνική γλώσσα και τέχνη για εφήβους (στα γαλλικά)

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε την τιμή να προσκαλούμε όλους τους γονείς, στις «Ανοιχτές Πόρτες» που διοργανώνουμε για τις 3 και 10 Ιουνίου. Μα πρωτίστως καλούμε τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, τους επίδοξους μαθητές μας, να έρθουν, να γίνουν ένα με τα τμήματά μας και να απολαύσουν όχι απλά ένα μάθημα. Αλλά μια νέα πρόκληση, η οποία θα τους ανοίξει μια νέα πόρτα για τη νέα σχολική χρονιά. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα, 2 – 6 μμ. στους χώρους του σχολείου Mosaic (23, Avenue Dumas, 1228, Genève).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s