Καλώς ήρθατε! Bienvenue!

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης της Γενεύης!

Είμαστε ένας σύλλογος γονέων και οργανώνουμε μαθήματα ελληνικών για παιδιά και εφήβους (από 4 έως 12 και άνω).

Τι μας διαφοροποιεί; Η χρήση της ελληνικής τέχνης ως εργαλείου στην μάθηση. Στόχος μας είναι τα παιδιά να μαθαίνουν την γλώσσα ζωντανά και να εξοικειώνονται με την ελληνική τέχνη (μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, κτλ). Ανά επίπεδο θα γίνεται μία ώρα “κλασσικής” διδασκαλίας και μία ώρα τέχνης (εργαστήρι θεάτρου ή μουσικής). Τα οφέλη είναι πολλαπλά διότι τα παιδιά πέρα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της γραμματικής και του συντακτικού:

 • εξοικειώνονται με τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση, και το μάθημα τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και τα αναγκάζει να χρησιμοποιούν όσα μαθαίνουν μέσω της τέχνης. Εφαρμογή της γλώσσας για την έκφραση της τέχνης,
 • ανακαλύπτουν την ιστορία, την λογοτεχνία και τις παραδόσεις της Ελλάδας με χαρούμενο και διαδραστικό τρόπο ανάλογο με την ηλικία και τις ανάγκες κάθε μαθητή,
 • έρχονται σε επαφή με τον ευρύτερο χώρο της ελληνικής τέχνης,
 • αποκτούν εμπειρίες (ή και εμβαθύνουν – οι περισσότερο μυημένοι) στο θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, μετέχοντας στις αντίστοιχες δραστηριότητες
 • Κοινωνικοποιούνται και συνύπαρχουν σε ομαδικά δρώμενα (θεατρικές παραστάσεις, χορωδία, ορχήστρα, εκθέσεις κλπ.),

Ειδικότερα οι στόχοι μας επικεντρώνονται :

 • Στην διδασκαλία, στην καλλιέργεια και στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.
 • Στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό με τη διατήρηση των στοιχείων και την ενίσχυση της ελληνικής ταυτότητας.
 • Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων και της ιστορίας.

Τα μαθήματα άρχισαν την Τετάρτη 12/9/2012 στο χώρο της Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης: Communauté Hellénique de Genève: 43, Avenue du Petit Senn, Chêne-Bourg,1225.

Εγγραφές γίνονται ανά πάσα στιγμή μέσω της αίτησης που θα βρείτε σε παρακάτω σελίδα. Εναλλακτικά, επικοινωνείστε μαζί μας μέσω email kentroglossastexnis@gmail.com

Bienvenue sur le site du Centre de Langue Grecque et Art de Genève!

Nous sommes une association de parents organisant des cours de grec pour enfants et adolescents (de 4 à 12 ans et plus).

En quoi est notre méthode différente? C’est le fait que l’art grec sert d’outil qui aide les élèves à apprendre. Notre but est que les enfants apprennent la langue de manière active et qu’ils se familiarisent avec l’art grec (musique, théâtre, cinéma etc.) Il est prévu pour chaque niveau d’enseignement une heure d’instruction «classique» suivie d’une heure d’activité artistique (atelier de théâtre ou musique). Les bénéfices sont multiples car les enfants, en plus de l’apprentissage de la langue grecque, de la grammaire et du syntaxe:

 • se familiarisent avec la civilisation et la tradition grecque tandis que le cours éveille leur intérêt et les oblige à utiliser la matière apprise à travers les activités     artistiques. La langue est ainsi utilisée comme moyen pour exprimer l’art
 • découvrent l’histoire, la littérature et les traditions de la Grèce par des activités ludiques et des échanges adaptées à leur âge et les besoins de chacun
 • se mettent en contact avec l’art grec dans un sens plus large
 • sont introduits (ou approfondissent leur expérience s’ils sont déjà initiés) au monde du théâtre, de la musique, des arts plastiques etc en participant aux activités correspondantes
 • développent leur compétences sociales en participant aux activités collectives (productions de théâtre, chœur, orchestre, expositions d’art etc)

Plus particulièrement, nos objectifs principaux sont les suivants:

 • Proposer aux élèves l’enseignement de la langue grecque et promouvoir dans leur esprit l’amour pour la langue et la civilisation grecque.
 • Contribuer au développement de la personnalité des élèves apprennant le grec en dehors de la Grèce tout en cultivant et renforcant les éléments de leur identité grecque.
 • Mettre en avant la spécificité culturelle grecque, les traditions et l’histoire.

Les cours ont commencé le mercredi 12/9/2012, à la Maison de la Communauté Héllénique de Genève: 43, Avenue du Petit Senn, 1225 ChêneBourg.

Inscrivez vous, dès maintenant, en utilisant la demande d’inscription que vous trouverez sur la page ci-dessous ou en nous contactant par courrier à l’adresse: kentroglossastexnis@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s