Ωράριο / Horaires

Σχολικό έτος 2019 – 2020

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης κάθε σχολικό έτος ακολουθεί τις σχολικές διακοπές, όπως αυτές ορίζονται από το Καντόνι της Γενεύης, αλλά και τις διακοπές του σχολείου που μας φιλοξενεί, Mosaic. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πρόγραμμα και οι διακοπές του σχολικού έτους 2019 – 2020 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης, διαμορφώνονται ως εξής:

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη απόγευμα:

πρόγραμμα1διακοπές1

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας στο έργο μας για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στα παιδιά μας.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s