Ωράριο / Horaires

Σχολικό έτος 2018 – 2019

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης κάθε σχολικό έτος ακολουθεί τις σχολικές διακοπές, όπως αυτές ορίζονται από το Καντόνι της Γενεύης, αλλά και τις διακοπές του σχολείου που μας φιλοξενεί, Mosaic. Έτσι, το πρόγραμμα σπουδών μας πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του Ιουνίου και οι μαθητές μας θα είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πρόγραμμα και οι διακοπές του σχολικού έτους 2018 – 2019 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης, διαμορφώνονται ως εξής:

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη απόγευμα:

Επίπεδο Ι (5-7 ετών): 14:00-16:00 η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, ελληνική μυθολογία

Επίπεδο ΙΙ (8-12 ετών): 14:00-16:00 η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (επίπεδο Α1 – Α2), 12 ενότητες του ελληνικού πολιτισμού

Επίπεδο ΙΙΙ (13-18 ετών): 16:00-18:00 Η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (επίπεδο B1 – B2), Μνήμη και μνημεία, 1909 – 1922 

Έναρξη μαθημάτων:                    5 Σεπτεμβρίου 2018

Διακοπές του Φθινοπώρου:         22 – 26 Οκτωβρίου 2018

Διακοπές των Χριστουγέννων:    24 Δεκεμβρίου 2018 – 4 Ιανουαρίου 2019

Διακοπές του Φεβρουαρίου:        18 – 22 Φεβρουαρίου 2019

Διακοπές της Άνοιξης:                 22 – 26 Απριλίου 2019

Της Αναλήψεως:                              29 Μαίου 2019

Λήξη μαθημάτων:                        5 Ιουνίου 2019

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας στο έργο μας για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στα παιδιά μας.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s