Σχολικό έτος 2016 – 2017

Σχολικό έτος 2016 – 2017

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης κάθε σχολικό έτος ακολουθεί τις σχολικές διακοπές, όπως αυτές ορίζονται από το Καντόνι της Γενεύης, ενώ είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί και τις αργίες που το σχολείο που μας φιλοξενεί, Mosaic, ορίζει σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά του. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πρόγραμμα και οι διακοπές του σχολικού έτους 2016 – 2017 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης, διαμορφώνονται ως εξής:

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη απόγευμα:

Νηπιαγωγείο – προσχολική αγωγή ( 4-6 ετών): 14:00 – 16:00 εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό

Επίπεδο Ι (8-10 ετών): 14:00-15:00 η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, 15:05-16:00 αρχαία ελληνική ιστορία και τέχνη

Επίπεδο ΙΙ (10-12 ετών): 14:00-15:00 αρχαία ελληνική ιστορία και τέχνη , 15:05-16:00 η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

Επίπεδο ΙΙΙ (12-18 ετών): 16:00-17:00 Νεότερη Ελληνική Ιστορία, 17:05-18:00 η ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας σε επίπεδο B1 – B2)  

Έναρξη μαθημάτων:                    7 Σεπτεμβρίου 2016

Διακοπές του Φθινοπώρου:         24 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2016

Διακοπές των Χριστουγέννων:    24 Δεκεμβρίου 2016 – 6 Ιανουαρίου2017

Διακοπές του Φεβρουαρίου:        13 – 17 Φεβρουαρίου 2017

Διακοπές της Άνοιξης:                 10 – 21 Απριλίου 2017

Της Αναλήψεως                            24 Μαΐου 2017

Λήξη μαθημάτων:                        21 Ιουνίου 2017

Στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, θα προταθεί στην ολομέλεια του συλλόγου γονέων, το σχολείο μας να μην ακολουθήσει τις αργίες του σχολείου Mosaic, παρά μόνο εκείνες του Καντονιού της Γενεύης, εισάγοντας το θεσμό της εκπαιδευτικής επίσκεψης/εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Τετάρτης τόσο στο πλαίσιο των μαθημάτων του όσο και στο πλαίσιο της προσπάθειας για μια πιο διαδραστική διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού. Εναπόκειται λοιπόν στην απόφαση του συλλόγου των γονέων, το Κέντρο να ακολουθήσει ή όχι τις σχολικές διακοπές του Mosaic.

Πρόκειται για δίωρες εκπαιδευτικές δράσεις εκτός τάξης μεν δεσμευτικές δε για όλους τους μαθητές του σχολείου, οι οποίες θα λάβουν χώρα κάποιες συγκεκριμένες Τετάρτες και οι οποίες θα κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή κατανόηση των μαθημάτων ιστορίας και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο αντίστοιχο μάθημα.