Εκπαιδευτικοί

Σοφία Στεργίου, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μυθολογία (τμήμα ΙΙ)

Η Σοφία Ζωή Στεργίου είναι πτυχιούχος της Φιλολογίας από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Εργάστηκε σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης με διδακτικό αντικείμενο την νεοελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, την λογοτεχνία και τα ομηρικά έπη. Ταυτόχρονα έχει επάρκεια και πιστοποίηση για την διδαχή της ανάγνωσης και γραφής τυφλών του κώδικα Braille. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το ετήσιο σεμινάριο για την «Διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση» όπως και μια σειρά σεμιναρίων για την ελληνική λογοτεχνία. Έχει προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε κοινωνικά φροντιστήρια αλλά και σε συλλόγους αυτιστικών ατόμων. Είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικός του τμήματος ΙΙ, όπου διδάσκει τη νέα ελληνική γλώσσα και την ελληνική μυθολογία στους μικρούς μαθητές.

Διονύσης Λιανός, Νέα ελληνική γλώσσα, Ιστορία και Τέχνη (τμήματα IV και VII)

Ο Διονύσης Λιανός είναι Πτυχιούχος Αρχαιολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Θέμα της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας ήταν “Οι αρχιτεκτονικές τάσεις στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων“. Έχει πολυετή εμπειρία στη συγγραφή ιστορικών άρθρων, έχει συνεργαστεί με την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, με το μουσείο της Manchester United, με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Annecy (Γαλλία), ενώ έχει δημοσιευμένο έργο και συμμετοχές σε συνέδρια. Από το Σεπτέμβριο του 2013, εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ως καθηγητής ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτικής αγωγής. Αποτελεί μέρος του έμψυχου δυναμικού του σχολείου μας από τον Οκτώβριο του 2013. Έκτοτε διδάσκει ελληνική ιστορία και γλώσσα στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κέντρου (2019 – 2020 : τμήματα IV και VII). Από το Νοέμβριο του 2014, είναι ο εκπαιδευτικός συντονιστής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s