Εκπαιδευτικοί

 

Διονύσης Λιανός                                                                                                                                            Νέα ελληνική γλώσσα, ιστορία και τέχνη (Επίπεδα Ι,ΙΙ, ΙΙΙ)

Ο Διονύσης είναι Πτυχιούχος Αρχαιολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Έχει πολυετή εμπειρία στη συγγραφή ιστορικών άρθρων, έχει συνεργαστεί με την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, με το μουσείο της Manchester United, με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Annecy (Haute Savoie, France), ενώ έχει δημοσιευμένο έργο στα ελληνικά. Σήμερα, εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Αποτελεί μέρος του έμψυχου δυναμικού του σχολείου μας από τον Οκτώβριο του 2013. Έκτοτε διδάσκει ελληνική ιστορία και γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες του Κέντρου. Από το Νοέμβριο του 2014, είναι ο εκπαιδευτικός συντονιστής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s