Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του Κέντρου: απαρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο επικοινωνεί με τον εκπαιδευτικό συντονιστή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συντονιστή είναι να ορίζει την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του Κέντρου στα παρακάτω θέματα

  • τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • το πρόγραμμα και την οργάνωση των δραστηριοτήτων
  • την επίλυση τρεχόντων προβλημάτων
  • την αντιπροσώπευση στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου γονέων

Εκπαιδευτικός συντονιστής του σχολείου μας είναι ο κ. Διονύσης Λιανός, εκπαιδευτικός ελληνικής γλώσσας και ιστορίας από το 2013 στο Κέντρο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s