Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του Κέντρου: απαρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου. Εκπρόσωπος του συμβουλίου, επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του Κέντρου στα παρακάτω θέματα

  • τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • το πρόγραμμα και την οργάνωση των δραστηριοτήτων
  • την επίλυση τρεχόντων προβλημάτων
  • την αντιπροσώπευση στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου γονέων

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s