Αποστολή / Οραμα

Αποστολή – Όραμα του συλλόγου

  • Η διδασκαλία, η καλλιέργεια και η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.
  • Η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, με τη διατήρηση και την ενίσχυση των στοιχείων της ελληνικής ταυτότητας.
  • Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων, της ιστορίας, και της γνώσης μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.
  • Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
  • Η χρήση της τέχνης (θέατρο, μουσική, τραγούδι, χορός, εικαστικά, λογοτεχνία, ποίηση) ως εργαλείο εκμάθησης της γλώσσας και γνωριμίας με την ελληνική τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό.
  • Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις πιστοποιήσης της ελληνομάθειας.
  • Στοχευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, πάντα σε συνάρτηση με το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών στη γλώσσα και την ιστορία.
  • Η απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s