Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης

Το Kέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης είναι ένας σύλλογος γονέων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2012, στη Γενεύη και οργανώνει μαθήματα ελληνικών για παιδιά και εφήβους (από 4 έως 12 και άνω). Η αποστολή του Συλλόγου είναι ARXAIOS_ELLHN_SKITSO320η διδασκαλία, η καλλιέργεια και η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση των στοιχείων της ελληνικής ταυτότητας των ελληνόπουλων της Γενεύης. Για το καταστατικό του συλλόγου παρακαλούμε πατείστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

STATUTS DE L’ASSOCIATION

Οι Γονείς και κηδεμόνες που θα εγγράφουν τα παιδιά τους στα μαθήματα που οργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενεύης θα γίνονται μέλη του συλλόγου αυτοδικαίως και θα συμμετέχουν στην διοικησή του εάν το επιθυμούν. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s