Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στοχεύουμε πρωτίστως στο να μάθουν τα παιδιά μας ελληνικά και θέλουμε να πηγαίνουν με κέφι στο σχολείο.
Βασιζόμαστε σε επιστημονικές μελέτες οι οποίες ανάγουν την τέχνη (μουσική, θέατρο, κινηματογράφο) σε πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την ενεργητική εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Περιγραφή Επιπέδων:  Yπάρχουν διάφορα τμήματα τα οποία χωρίζονται σε επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ένα τμήμα εισαγωγής στην ελληνική γλώσσα (επίπεδο Α0). Κάθε τμήμα έχει 2 διδακτικές ώρες, 1 ώρα ελληνικής γλώσσας και 1 ώρα διδασκαλίας ιστορίας και μυθολογίας μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Σημειώνουμε, ότι όσον αφορά το τμήμα προσχολικής αγωγής ο διαχωρισμός ενδεχομένως να μην είναι τόσο συγκεκριμένος.

Ο διαχωρισμός ανά επίπεδο γίνεται καταρχήν με ηλικιακά κριτήρια. Τα επίπεδα όμως δεν είναι στεγανά. Η τελική κατάταξη θα γίνει κατά την κρίση των εκπαιδευτικών αναλόγως με τις γνώσεις του κάθε παιδιού.

Από τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 καταρτίζεται ένα νέο πρόγραμμα σπουδών ανά τμήμα και ανά σχολική χρονιά, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνοχή στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη/ξένη σε όλα τα τμήματα. Με αυτό το στόχο, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 τα τμήματα διαμορφώνονται ως εξής (για να λειτουργήσει ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον 4 μαθητές. Με το μπλε χρώμα έχουν σημειωθεί τα τμήματα στα οποία υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένοι μαθητές) :

τμήματα

Πρόγραμμα σπουδών: κάθε χρόνο καταρτίζεται ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους για καθε τμήμα του Κέντρου.                          

Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών που διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα καθώς και τα επίπεδα ελληνομάθειάς τους σεβόμενο τις δεξιότητες και την ηλικία τους.

20150128_165738

Nέες Τεχνολογίες: υπάρχει εμπλουτισμός στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο για τις εργασίες στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Εμπλουτισμός του προγράμματος με εκπαιδευτικές εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις ενίσχυσης της εκμάθησης των ελληνικών παραδόσεων και των εθίμων.

Αξιολόγηση: γίνεται αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών με βάση τους στόχους που θα καθορίζονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το τέλος της. Θα υπάρχει τακτική επικοινωνία γονέων και δασκάλων όπου εξετάζονται οι μαθησιακοί στόχοι κάθε μαθητή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s