Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στοχεύουμε πρωτίστως στο να μάθουν τα παιδιά μας ελληνικά και θέλουμε να πηγαίνουν με κέφι στο σχολείο.
Βασιζόμαστε σε επιστημονικές μελέτες της τελευταίας δεκαετίας οι οποίες ανάγουν την τέχνη (μουσική, θέατρο, κινηματογράφο) σε πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την ενεργητική εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το μάθημα γίνεται ζωντανό και τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν ενεργά.

Περιγραφή Επιπέδων:  Yπάρχουν 3 επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας και ένα τμήμα προσχολικής αγωγής (4 εώς 6 ετών). Κάθε τμήμα θα έχει 2 διδακτικές ώρες, 1 ώρα ελληνικής γλώσσας και 1 ώρα διδασκαλίας ιστορίας και μυθολογίας μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Σημειώνουμε, ότι όσον αφορά το τμήμα προσχολικής αγωγής ο διαχωρισμός ενδεχομένως να μην είναι τόσο συγκεκριμένος.

Ο διαχωρισμός ανά επίπεδο θα γίνεται καταρχήν με ηλικιακά κριτήρια. Τα επίπεδα όμως δεν είναι στεγανά. Η τελική κατάταξη θα γίνει κατά την κρίση των εκπαιδευτικών αναλόγως με τις γνώσεις του κάθε παιδιού.

Πρόγραμμα σπουδών: Θα καταρτιστεί ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους για καθε τμήμα του Κέντρου.                          

Το πρόγραμμα αυτό θα έχει σαν γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών που διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα καθώς και τα επίπεδα ελληνομάθειάς τους σεβόμενο τις δεξιότητες και την ηλικία τους.

20150128_165738

Nέες Τεχνολογίες: Θα υπάρχει εμπλουτισμός στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο για τις εργασίες στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Εμπλουτισμός του προγράμματος με εκπαιδευτικές εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις ενίσχυσης της εκμάθησης των ελληνικών παραδόσεων και των εθίμων.

Αξιολόγηση: Θα γίνεται αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών με βάση τους στόχους που θα καθορίζονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το τέλος της. Θα υπάρχει επικοινωνία γονέων και δασκάλων με δύο οργανωμένες συναντήσεις το χρόνο όπου θα εξετάζονται οι μαθησιακοί στόχοι κάθε μαθητή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s