Δίδακτρα

Προϋπολογισμός: Το κόστος λειτουργίας του Κέντρου για κάθε ακαδημαïκό έτος ανακοινώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου και ανέρχεται περίπου στα CHF 26.000 εκ των οποίων τα CHF 24.000 δίνονται σε μισθούς εκπαιδευτικών. Το υπόλοιπο διατίθεται σε έξοδα αγοράς υλικών, σύνδεσης internet, συντήρησηςβιβλία αιθουσών κι άλλα.

Δίδακτρα: 1200 chf ετησίως για κάθε μαθητή

Τα δίδακτρα μπορούν να πληρώνονται εφάπαξ ή σε δύο δόσεις:

  • για το πρώτο εξάμηνο έως 15 Σεπτεμβρίου
  • για το δεύτερο εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου

Η εγγραφή θα γίνεται με την καταβολή CHF 200, ποσό το οποίο θα αφαιρείται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s